Sente - 20 Nguyễn Quang Bích, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Address :

20 Nguyễn Quang Bích, Cửa Đông, Hoàn Kiếm

City :

Hà Nội

Check-In :

11:00 AM

Phone :

+84911048920

Email :

contact@sente.vn

Check-Out :

10:00 PM

AVAILABLE AT 11:00 AM – 10:00 PM

+84911048920

Sente: The Metro 12 P. Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội 11106

Address :

20 Nguyễn Quang Bích, Cửa Đông, Hoàn Kiếm

City :

Hà Nội

Check-In :

11:00 AM

Phone :

+84911048920

Email :

contact@sente.vn

Check-Out :

10:00 PM

AVAILABLE AT 11:00 AM – 10:00 PM

+84911048920