THÔNG BÁO

THÔNG BÁO
Sente xin phép được đóng cửa tối nay ngày 11/5/2021 vì do mưa bão lớn, ngập đường. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động vào sáng mai từ 10h00 ngày 12/5/2021.
Mong Quý khách ở nhà và giữ an toàn trong điều kiện thời tiết xấu đang diễn ra.
Sente xin cảm ơn!