?Senté nhỏ rất nhỏ, nên bạn ghé chơi nhà nhớ đặt bàn trước để Senté sắp xếp bàn cho bạn nhé! Nếu ngại di chuyển, các bạn đặt đồ ăn cho Senté gửi các bạn bữa trưa mát lành nha!

?Senté nhỏ rất nhỏ, nên bạn ghé chơi nhà nhớ đặt bàn trước để Senté sắp xếp bàn cho bạn nhé! Nếu ngại di chuyển, các bạn đặt đồ ăn cho Senté gửi các bạn bữa trưa mát lành nha!

Mời bạn ghé chơi,
———
?Senté – A Walk in Nature – 20 Nguyễn Quang Bích – Hoàn Kiếm – Hà Nội
( cạnh phố Chợ_Hàng_Da / Nguyễn Văn Tố / Phùng Hưng )

*Giờ hoạt động: 10am – 2pm; 5.30pm- 10pm
*Hotline: 0911 048 920

“Ở đây có bán nước hạt sen, cơm sen gạo lứt chè sen cốt dừa… “
Kính mời!

Mời bạn ghé chơi!